Săn tôm càng xanh mùa nước rút, thu bội tiền

Khi nước rút hết chân ruộng, tôm càng xuống mương, đó là lúc người dân "săn" tôm càng xanh. Trước đây tôm càng xanh sống tự nhiên trong ruộng lúa, ngày nay tôm càng được người dân Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang nuôi trong ruộng lúa. Diện tích tôm càng xanh trong ruộng lúa tại Cà Mau lên đến 16.000ha, Bạc Liêu trên 8.000ha. Nguồn thu từ tôm càng xanh không nhỏ đối với người dân nơi đây.

Lúa vàng đồng, nước rút khô cũng là lúc tôm càng xuống mương (ảnh Nhật Hồ)
Lúa vàng đồng, nước rút khô cũng là lúc tôm càng xuống mương (ảnh Nhật Hồ)
Tôm càng gọi là nuôi trong ruộng lúa, nhưng người dân không cho ăn, sau 4 đến 5 tháng đã có thể thu hoạch (ảnh Nhật Hồ)
Tôm càng nuôi trong ruộng lúa, nhưng người dân không cho ăn, sau 4 đến 5 tháng đã có thể thu hoạch (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng trên ruộng lúa (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng trên ruộng lúa (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng đòi hỏi có nhiều người tham gia (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng đòi hỏi có nhiều người tham gia (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng trong ruộng lúa tại huyện Phước Long, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng trong ruộng lúa tại huyện Phước Long, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thu hoạch tôm càng có thêm một nguồn thu nhập đáng kể (ảnh Nhật Hồ)
Thu hoạch tôm càng giúp người dân có thêm một nguồn thu nhập đáng kể (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng mùa nước rút (ảnh Nhật Hồ)
Bắt tôm càng mùa nước rút (ảnh Nhật Hồ)
Tôm càng đầu vụ loại nhất thương lái mua với giá 80.000 đồng/kg (ảnh Nhật Hồ)
Tôm càng đầu vụ loại nhất thương lái mua với giá 80.000 đồng/kg (ảnh Nhật Hồ)

Photo

Lên top