Sa Pa bụi mù mịt như một đại công trường trong dịp nghỉ lễ 30.4

Lên top