Ở tâm bão Quảng Ngãi: Loạt cây đổ, nhà tốc mái, dân nín thở cầu bình an

7h sáng, huyện đảo Lý Sơn, toàn huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi chìm trong biển nước, những cơn gió đã đạt cấp 10 giật cấp 11. Người dân miêu tả, bên ngoài chỉ thấy một màn mưa trắng xóa, gió thổi rít xô đổ toàn bộ cây cối, nhà cửa

Sáng 28.9, qua điện thoại, ông Lê Văn Châu - Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn thông tin, hiện tại trên đảo Lý Sơn đã xuất hiện mưa rất lớn gió giật cấp 12; nhiều nhà dân đã bị tốc mái. Hiện toàn bộ huyện đảo Lý Sơn đã bị mất điện, người dân vẫn đang trú ẩn an toàn.
Sáng 28.9, qua điện thoại, ông Lê Văn Châu - Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn thông tin, hiện tại trên đảo Lý Sơn đã xuất hiện mưa rất lớn gió giật cấp 12; nhiều nhà dân đã bị tốc mái. Hiện toàn bộ huyện đảo Lý Sơn đã bị mất điện, người dân vẫn đang trú ẩn an toàn.
Sáng 28.10, qua điện thoại, ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn thông tin, hiện tại trên đảo Lý Sơn đã xuất hiện mưa rất lớn gió giật cấp 12; nhiều nhà dân đã bị tốc mái. Hiện toàn bộ huyện đảo Lý Sơn đã bị mất điện, người dân vẫn đang trú ẩn an toàn.
Tại khu vực xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, chính quyền đã di dòi 5.000 dân đến nơi trú bão. Trên biển, nhiều tàu thuyền mặc dù đã được neo đậu nhưng gió lớn có nguy cơ chìm tàu rất cao.
Tại khu vực xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, chính quyền đã di dòi 5.000 dân đến nơi trú bão. Trên biển, nhiều tàu thuyền mặc dù đã được neo đậu nhưng gió lớn có nguy cơ chìm tàu rất cao.
Tại khu vực xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, chính quyền đã di dời 5.000 dân đến nơi trú bão. Trên biển, nhiều tàu thuyền mặc dù đã được neo đậu nhưng gió lớn có nguy cơ chìm tàu rất cao.
Bão chỉ mới đổ bộ vào xã Bình Đông nhưng đã gây mưa rất lớn, gió lớn gây tốc mái nhiều nhà dân. Cảnh tượng ở xã Bình Đông tan hoang, nhà hư hỏng, người dân nín thở mong điều kỳ diệu trong bão.
Bão chỉ mới đổ bộ vào xã Bình Đông nhưng đã gây mưa rất lớn, gió lớn gây tốc mái nhiều nhà dân. Cảnh tượng ở xã Bình Đông tan hoang, nhà hư hỏng, người dân nín thở mong điều kỳ diệu trong bão.
Bão chỉ mới đổ bộ vào xã Bình Đông nhưng đã gây mưa rất lớn, gió lớn gây tốc mái nhiều nhà dân. Cảnh tượng ở xã Bình Đông tan hoang, nhà hư hỏng, người dân nín thở mong điều kỳ diệu trong bão.
Bão chỉ mới đổ bộ vào xã Bình Đông nhưng đã gây mưa rất lớn, gió lớn gây tốc mái nhiều nhà dân. Cảnh tượng ở xã Bình Đông tan hoang, nhà hư hỏng, người dân nín thở mong điều kỳ diệu trong bão.
Bão chỉ mới đổ bộ vào xã Bình Đông nhưng đã gây mưa rất lớn, gió lớn gây tốc mái nhiều nhà dân. Cảnh tượng ở xã Bình Đông tan hoang, nhà hư hỏng, người dân nín thở mong điều kỳ diệu trong bão.
Bão chỉ mới đổ bộ vào xã Bình Đông nhưng đã gây mưa rất lớn, gió lớn gây tốc mái nhiều nhà dân. Cảnh tượng ở xã Bình Đông tan hoang, nhà hư hỏng, người dân nín thở mong điều kỳ diệu trong bão.
Người dân trong các khu trú ẩn đến giờ vẫn chưa có thiệt hại về người.
Người dân trong các khu trú ẩn đến giờ vẫn chưa có thiệt hại về người.

Photo

Lên top