Những tiêm kích “chưa bao giờ bay” của Mỹ

Không quân Mỹ có một lịch sử hào hùng với thành tích hàng chục loại máy bay đã được nghiên cứu và chế tạo từ chiến tranh Thế giới thứ 1 đến nay. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, có không ít những loại máy bay đã được sản xuất nhưng chưa bao giờ tham gia chiến đấu.

 Vought XF8U-3 Crusader III, 1958
 Bell XP-59 Airacomet, 1942
 Ryan XF2R-1 Dark Shark, 1946
 North American YF-107A, 1956
 Convair XF2Y Sea Dart, 1953
Lockheed XF-90, 1949 
 Northrop YA-9, 1972
 Northrop F-20 Tigershark, 1982
 Convair XFY-1 Pogo, 1954
 General Dynamics F-16XL, 1982
 Boeing X-32A/B, 2000
 Northrop-McDonnell Douglas YF-23, 1990

Photo

Lên top