Những sản phẩm thân thiện "tuyên chiến" với rác thải nhựa

Các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế nilon, đồ nhựa đã được trưng bày trong khuôn viên Bộ Y tế, trong khuôn khổ Hội nghị trực tiếp triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Sáng ngày 16.8 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngày Y tế với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Sáng ngày 16.8 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngày Y tế với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trong khuôn khổ hội nghị, các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy cũng đã được trưng bày, giới thiệu tại sân Bộ Y tế.
Trong khuôn khổ hội nghị, các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy cũng đã được trưng bày, giới thiệu tại sân Bộ Y tế.
Để thay thế thói quen dùng nhựa, các sản phẩm thân thiện đã được sáng tạo mang lại tiện ích cho người sử dụng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.
Để thay thế thói quen dùng nhựa, các sản phẩm thân thiện đã được sáng tạo mang lại tiện ích cho người sử dụng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Ống hút giấy thay thế ống hút nhựa lâu nay được sử dụng.
c
Đồ dùng nhà bếp, sản phẩm bút viết được thay thế từ nhựa sang chất liệu gỗ.
b
Ống hút bằng bột gạo  có thể bảo quản trong môi trường khoảng 18 tháng và giữ được nguyên hình dạng trong nước khoảng 2 tiếng. Sau đó, ống hút sẽ nhanh chóng phân hủy ngoài môi trường.
Tuy nhiên chất thải nhựa đang trở thành vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu bởi những đặc tính bền và khó phân hủy của nó. Ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, sinh thái và sức khỏe con người.
Chất thải nhựa đang trở thành vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu bởi những đặc tính bền và khó phân hủy của nó. Ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, sinh thái và sức khỏe con người.
Cốc giấy thay thế cốc nhựa.
Cốc giấy thay thế cốc nhựa.
 
 
 
 Các sản phẩm thân thiện với môi trường được sáng tạo, sử dụng.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa này không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa này không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa này không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
 

Photo

Lên top