Những hình ảnh bên trong doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” ở An Giang

Những hình ảnh ghi nhận bên trong các doanh nghiệp duy trì tốt việc sản xuất “3 tại chỗ” ở An Giang với nhiều cách làm tích cực chăm lo người lao động.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh An Giang, hiện toàn tỉnh còn 24 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn duy trì sản xuất theo chế độ 3 tai chỗ. Hiện các doanh nghiệp đã nỗ lực nhất có thể để tăng cường chăm lo người lao động. Nổi bật là việc tác  động trực quan các khẩu hiệu phòng chống dịch COVID-19 ngay tại cổng ra vào. Ảnh: LT
Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh An Giang, hiện toàn tỉnh còn 24 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn duy trì sản xuất theo chế độ 3 tai chỗ. Hiện các doanh nghiệp đã nỗ lực nhất có thể để tăng cường chăm lo người lao động. Nổi bật là việc tác động trực quan các khẩu hiệu phòng chống dịch COVID-19 ngay tại cổng ra vào.
Các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác siết chặt và ngăn chặn nguy cơ bên ngoài từ các chuyến xe đi- đến như thực hiện phun khử khuẩn bên ngoài xe.
Các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác siết chặt và ngăn chặn nguy cơ bên ngoài từ các chuyến xe đi - đến như thực hiện phun khử khuẩn bên ngoài xe.
Buộc các tài xế không được rời khỏi buồng lái trong suốt thời gian xe vào cho đến khi rời đi và ngược lại. Ảnh: LT
Buộc các tài xế không được rời khỏi buồng lái trong suốt thời gian xe vào cho đến khi rời đi và ngược lại.
Đối với người lao động tại chỗ, các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện do thân nhiệt trước khi vào khu làm việc. Ảnh: LT
Đối với người lao động tại chỗ, các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào khu làm việc.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đầu tư xét nghiệm nhằm chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các nguy cơ. Thậm chí có doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời còn mời Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang đến thực hiện xét nghiệm PCR 2 lần/tuần cho 100% người lao động làm việc 3 tại chỗ. Ảnh: LT
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đầu tư xét nghiệm nhằm chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các nguy cơ. Thậm chí có doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời còn mời Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang đến thực hiện xét nghiệm PCR 2 lần/tuần cho 100% người lao động làm việc 3 tại chỗ.
Các doanh nghiệp cũng chú ý tăng cường điểm giải trí, thư giãn nhằm phòng chống khả năng stress có thể xảy ra, như lắp đặt thêm Wifi, nhà giải lao... Ảnh: LT
Các doanh nghiệp cũng chú ý tăng cường điểm giải trí, thư giãn nhằm phòng chống khả năng stress có thể xảy ra với người lao động.
Thậm chí, như Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật Châu Thành còn có thêm nhà thủy tạ để người lao động câu cá giải trí... Ảnh: LT
Thậm chí, như Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật Châu Thành còn có thêm nhà thủy tạ để người lao động câu cá giải trí...
LĐLĐ tỉnh An Giang luôn quan tâm và tổ chức đoàn công tác đến các doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ, nhằm động viên tinh thần cho người lao động làm việc trong điều kiện vô cùng đặc biệt. Ảnh: LT
LĐLĐ tỉnh An Giang luôn quan tâm và tổ chức đoàn công tác đến các doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ, nhằm động viên tinh thần cho người lao động làm việc trong điều kiện vô cùng đặc biệt.

Photo

Lên top