Người dân vùng biên giới chuẩn bị đón năm mới có gì đặc biệt?

Xã Tân Hộ Cơ là vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Do điều kiện vùng biên giới ít điểm vui chơi nên sau đêm Giao thừa người dân trong vùng thường đến chùa thắp hương, hái lộc và viết điều ước của mình treo lên "cây điều ước". Vì thế, từ chiều 30 Tết, chùa Đông An nhộn nhịp công tác chuẩn bị chào đón năm mới cho Phật tử và người dân trong vùng...

Hàng năm đến tết những hộ dân trong xã rảnh sẽ đến phụ chùa soạn lộc đầu năm. Ảnh: S.H
Hàng năm, đến Tết những hộ dân trong vùng đến chùa phụ giúp soạn lộc đầu năm. Ảnh: S.H
Mọi người cùng nhau chia sẻ việc làm. Ảnh: S.H
Mọi người cùng nhau chia sẻ việc làm. Ảnh: S.H
Năm nay chùa Đông An chuẩn bị 5000 lộc tết, cho bà con trong xã và gần xa muốn đến. Ảnh: S.H
Năm nay chùa Đông An chuẩn bị 5.000 lộc Tết cho bà con trong xã và gần xa muốn đến. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong sư thầy sẽ treo lên cây lộc cho mọi người đầu năm đến hái lộc. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong sư thầy sẽ treo lên cây lộc cho mọi người đầu năm đến hái lộc. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong lộc tết, mọi người tiếp tục soạn tử vi năm mới cho mọi người. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong lộc Tết, mọi người tiếp tục soạn tử vi năm mới. Ảnh: S.H
Những tấm giấy tử vi từng tuổi được các sư thầy soạn sẵn lên bàn cho mọi người dễ tìm thấy. Ảnh: S.H
Những tấm giấy tử vi chia theo từng tuổi được các sư thầy soạn sẵn lên bàn để mọi người dễ tìm. Ảnh: S.H
Giấy viết lời cầu nguyện cho mọi người đến đây có thể viết vào mong ước của mình cho năm mới. Ảnh: S.H
Giấy viết lời cầu nguyện cho mọi người đến đây có thể viết vào mong ước của mình cho năm mới. Ảnh: S.H
Sau khi viết xong mọi người sẽ treo lên cây và cầu nguyện. Sư bà trụ trì của chùa Đông An viết điều ước đầu tiên cầu năm mới mọi người bình an. Ảnh: S.H
Sau khi viết xong mọi người sẽ treo lên "cây điều ước" và cầu nguyện. Sư bà trụ trì của chùa Đông An viết điều ước đầu tiên cầu năm mới mọi người bình an. Ảnh: S.H
Ngoài ra chùa còn chuẩn bị đèn cho ai muốn cúng sao năm mới. Ảnh: S.H
Ngoài ra chùa còn chuẩn bị đèn cho ai muốn cúng sao năm mới. Ảnh: S.H

Photo

Lên top