Người dân Đà Nẵng tranh thủ giằng chống nhà cửa tránh bão số 13

Người dân thành phố Đà Nẵng tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại trước khi bão số 13 đổ bộ để giằng chống nhà cửa. Cùng lúc, tất cả tàu thuyền, ngư dân sinh sống trên các lồng bè cũng được chính quyền địa phương kêu gọi vào bờ trú ẩn an toàn.

Dự kiến khuya hoặc rạng sáng 15.11, bão số 13 mới vào đất liền, nhưng từ sáng 14.11, ở các vùng ven biển Đà Nẵng đã có gió rất mạnh. Ảnh: Tường Minh
Dự kiến khuya hoặc rạng sáng 15.11, bão số 13 vào đất liền, nhưng từ sáng 14.11, ở các vùng ven biển Đà Nẵng đã có gió rất mạnh. Ảnh: Tường Minh
Người dân tranh thủ chở cát về giằng chống nhà. Ảnh: Tường Minh
Người dân tranh thủ chở cát về giằng chống nhà. Ảnh: Tường Minh
Ở các tuyến đường ven biển, người dân tranh thủ giằng chống. Ảnh: Tường Minh
Ở các tuyến đường ven biển, người dân tranh thủ giằng chống. Ảnh: Tường Minh
Những cánh cửa được buộc chặt từ bên ngoài. Ảnh: Tường Minh
Những cánh cửa được buộc chặt từ bên ngoài. Ảnh: Tường Minh
Nhà kiên cố cũng được gia cố phần cửa. Ảnh: Tường Minh
Nhà kiên cố cũng được gia cố phần cửa. Ảnh: Tường Minh
Không khí rất khẩn trương... Ảnh: Tường Minh
Không khí rất khẩn trương... Ảnh: Tường Minh
Phía âu thuyền Thọ Quang, tất cả tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ tránh bão. Ảnh: Tường Minh
Phía âu thuyền Thọ Quang, tất cả tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ tránh bão. Ảnh: Tường Minh
Lồng bè trên biển cũng không còn người. Ảnh: Tường Minh
Lồng bè trên biển cũng không còn người. Ảnh: Tường Minh
Nhiều tàu nhỏ còn được đưa hẳn lên bờ. Ảnh: Tường Minh
Nhiều tàu nhỏ còn được đưa hẳn lên bờ. Ảnh: Tường Minh
Các tàu lớn cũng được giằng buộc rất kỹ. Ảnh: Tường Minh
Các tàu lớn cũng được giằng buộc rất kỹ. Ảnh: Tường Minh
Đã có nhiều trường hợp tàu thuyền bị chìm trong bến khi bão đổ bộ do không được neo đậu kỹ. Ảnh: Tường Minh
Đã có nhiều trường hợp tàu thuyền bị chìm trong bến khi bão đổ bộ do không được neo đậu kỹ. Ảnh: Tường Minh

Photo

Lên top