Mạnh mẽ thông điệp cổ động phòng, chống dịch COVID-19 trên đường phố Hà Nội

Các bức tranh cổ động đa sắc màu được treo trên đường phố Hà Nội đã truyền đi những thông điệp mạnh mẽ chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Những ngày qua, trên khắp phố phường Hà Nội, không khó để bắt gặp những bức tranh cổ động đa kích cỡ, sắc màu, đi kèm thông điệp cổ động phòng, chống dịch Covid-19 đầy mạnh mẽ.
Những ngày qua, trên khắp phố phường Hà Nội, không khó để bắt gặp những bức tranh cổ động đa kích cỡ, sắc màu, đi kèm thông điệp cổ động phòng, chống dịch COVID-19 đầy mạnh mẽ.
những bức tranh cổ động đa sắc màu hiện diện khắp nơi như “tiếp lửa” thêm cho cuộc chiến chống Covid-19 của cả nước.
những bức tranh cổ động đa sắc màu hiện diện khắp nơi như “tiếp lửa” thêm cho cuộc chiến chống Covid-19 của cả nước.
Những bức tranh cổ động đa sắc màu này hiện diện khắp nơi như “tiếp lửa” thêm cho cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước.
Nhiều thông điệp mạnh mẽ đã được chuyển tải đến người dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Nhiều thông điệp mạnh mẽ đã được chuyển tải đến người dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Nhiều thông điệp mạnh mẽ đã được chuyển tải đến người dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Nhiều thông điệp mạnh mẽ đã được chuyển tải đến người dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Nhiều thông điệp mạnh mẽ đã được chuyển tải đến người dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Từ việc đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng bệnh....
Từ việc đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng bệnh....
...đến thông điệp về cách ứng xử, việc chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, tránh tâm lý hoang mang dư luận.
...đến thông điệp về cách ứng xử, việc chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, tránh tâm lý hoang mang dư luận.
Những bức tranh cổ động này chỉ mới vừa “bước ra” từ cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Những bức tranh cổ động này chỉ mới vừa “bước ra” từ cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đây là 14 tác phẩm xuất sắc nhất được Ban Tổ chức lựa chọn để in ấn, phổ biến trên toàn quốc, nhằm tiếp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh của cả cộng đồng.
Đây là 14 tác phẩm xuất sắc nhất được Ban Tổ chức lựa chọn để in ấn, phổ biến trên toàn quốc, nhằm tiếp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh của cả cộng đồng.
Mỗi thông điệp từ những bức tranh cũng lan tỏa, giúp mọi người ý thức, trách nhiệm hơn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Mỗi thông điệp từ những bức tranh cũng lan tỏa, giúp mọi người ý thức, trách nhiệm hơn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Photo

Lên top