Longform: Quy định làm hiệu trưởng ở Việt Nam đã “ngáng chân” Giáo sư Mỹ như thế nào?

Vì không đạt đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý Khoa/Phòng của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, GS Trương Nguyện Thành đã không được công nhận đạt chuẩn Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.

      
 
   
      
      
      
      
      

Photo

Lên top