Longform: Căng thẳng tuyển sinh đầu cấp: Con thi, cha mẹ "ngồi trên lửa"

Những ngày đầu tháng 6, khi học trò bùi ngùi chia tay, cũng là lúc mùa thi sắp đến, là thời điểm bậc cha mẹ có con thi chuyển cấp miệt mài với những cuộc “chạy đua”. Trong cuộc đua tốn kém thời gian và tiền bạc này, học sinh mệt nhoài, còn cha mẹ luôn trong tình trạng như “ngồi trên lửa”.

      
 
     
     
      
      
      

Photo