Longform: Bình Minh - 12 năm sau thảm họa Chan Chu

12 năm sau cơn bão Chan Chu, người dân xã Bình Minh vẫn hàng ngày đón bình minh trên biển. Thế nhưng hai bình minh đó cách nhau một trận bão và 12 năm vực dậy trong vô vàn nỗi thương đau.

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
 
      
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Photo