Loạt sản phẩm lọc và xử lý nước thải "khoe" công nghệ mới tại Hà Nội

200 đơn vị đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng "khoe" công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lọc nước và xử lý nước thải tại Hà Nội.

Triển lãm VIETWATER 2019 - Hà Nội được tổ chức từ ngày 24 đến 25/7 với 200 đơn vị tham gia đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm mở rộng quan hệ, tiếp cận công nghệ, kết nối đầu tư trong ngành.
Triển lãm VIETWATER 2019 - Hà Nội được tổ chức từ ngày 24 đến 25.7 với 200 đơn vị tham gia đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm mở rộng quan hệ, tiếp cận công nghệ, kết nối đầu tư trong ngành.
với sự tham gia của nhiều đơn vị cung ứng hàng đầu – trưng bày đa dạng danh mục sản phẩm như: khử muối và khử nước, công nghệ xanh và công nghệ nước bền vững, quản lý cấp nước công nghiệp và đô thị, quản lý chất thải đô thị, hệ thống xử lý tự nhiên, công nghệ lưu trữ và xử lý nước mưa, quản lý và xử lý nước thải công nghiệp và đô thị, lọc và lọc nước, thủy lợi và thoát nước, quản lý tài nguyên nước và tái sử dụng nước, quản lý và xử lý nước thải, thiết bị bơm và van, hệ thống quản lý thoát nước,…
VIETWATER 2019 có sự tham gia của nhiều đơn vị cung ứng hàng đầu – trưng bày đa dạng danh mục sản phẩm như: khử muối và khử nước, công nghệ xanh và công nghệ nước bền vững, quản lý cấp nước công nghiệp và đô thị, quản lý chất thải đô thị, hệ thống xử lý tự nhiên, công nghệ lưu trữ và xử lý nước mưa, quản lý và xử lý nước thải công nghiệp và đô thị, lọc và lọc nước, thủy lợi và thoát nước, quản lý tài nguyên nước và tái sử dụng nước, quản lý và xử lý nước thải, thiết bị bơm và van, hệ thống quản lý thoát nước,…
Hệ thống van nước được trưng bày tại triển lãm.
Hệ thống van nước được trưng bày tại triển lãm.
Với tổng diện tích triển lãm hơn 3,500 mét vuông, triển lãm năm nay mang đến hơn 200 đơn vị triển lãm đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc,…
Với tổng diện tích triển lãm hơn 3,500 mét vuông, triển lãm năm nay mang đến hơn 200 đơn vị triển lãm đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc,…
Với tổng diện tích triển lãm hơn 3,500m2,, triển lãm năm nay mang đến hơn 200 đơn vị triển lãm đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc,…
Trong những năm qua, cùng với sự đi lên của kinh tế xã hội, hệ thống đô thị đang ngày càng mở rộng cả về quy mô và số lượng. Cùng với đó, những thách thức đặt ra cho ngành nước trong công cuộc quản lý các nguồn tài nguyên một cách bền vững, xử lý nước thải sinh hoạt vì nước thải công nghiệp là một trong những yếu tố  bách cho sự phát triển của cả ngành công nghiệp vì Quản lý đô thị.
Trong những năm qua, cùng với sự đi lên của kinh tế xã hội, hệ thống đô thị đang ngày càng mở rộng cả về quy mô và số lượng. Cùng với đó, những thách thức đặt ra cho ngành nước trong công cuộc quản lý các nguồn tài nguyên một cách bền vững, xử lý nước thải sinh hoạt vì nước thải công nghiệp là một trong những yếu tố  bách cho sự phát triển của cả ngành công nghiệp vì Quản lý đô thị.
Trong những năm qua, cùng với sự đi lên của kinh tế xã hội, hệ thống đô thị đang ngày càng mở rộng cả về quy mô và số lượng. Cùng với đó, những thách thức đặt ra cho ngành nước trong công cuộc quản lý các nguồn tài nguyên một cách bền vững, xử lý nước thải sinh hoạt vì nước thải công nghiệp là một trong những yếu tố  bách cho sự phát triển của cả ngành công nghiệp vì Quản lý đô thị.
Trong những năm qua, cùng với sự đi lên của kinh tế xã hội, hệ thống đô thị đang ngày càng mở rộng cả về quy mô và số lượng. Cùng với đó, những thách thức đặt ra cho ngành nước trong công cuộc quản lý các nguồn tài nguyên một cách bền vững, xử lý nước thải sinh hoạt vì nước thải công nghiệp là một trong những yếu tố bách cho sự phát triển của cả ngành công nghiệp vì Quản lý đô thị.
Các sản phẩm được trưng bày là những sản phẩm có nhiều ưu việt trong lọc, xử lý nước thải.
Các sản phẩm được trưng bày là những sản phẩm có nhiều ưu việt trong lọc, xử lý nước thải.
Các sản phẩm được trưng bày là những sản phẩm có nhiều ưu việt trong lọc, xử lý nước thải.
Các sản phẩm được trưng bày là những sản phẩm có nhiều ưu việt trong lọc, xử lý nước thải.
 
 
 
 
 

Photo

Lên top