Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Sáng 3.5, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ treo cờ rủ trên quảng trường Ba Đình với sự chứng kiến của nhiều người dân Thủ đô, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

5 giờ 45 phút, Tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
5h45, Tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
Quốc kỳ được buộc lại bằng băng vải đen để cờ không bay và treo ở độ cao 2/3 chiều cao của cột cờ.
Quốc kỳ được buộc lại bằng băng vải đen để cờ không bay và treo ở độ cao 2/3 chiều cao của cột cờ.
Ba chiến sĩ thực hiện nghi thức trang trọng tại chân cột cờ. Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Ba chiến sĩ thực hiện nghi thức trang trọng tại chân cột cờ. Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Nghi lễ treo cờ rủ được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Nghi lễ treo cờ rủ được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Cờ rủ buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ.
Cờ rủ buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ.
Đúng 6 giờ, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày.
Đúng 6 giờ, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày.
Đúng 6 giờ, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày.
Trong hai ngày Quốc tang (3 và 4.5), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Trong hai ngày Quốc tang (3 và 4.5), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Photo

Lên top