Lạ mắt hình ảnh ruộng tỏi Lý Sơn giăng lưới xanh ngắt

Nông dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện tại tổ chức giăng lưới xung quanh các cánh đồng tỏi. Chính quyền địa phương đánh giá, sáng kiến độc đáo này không những hạn chế được thiệt hại cho cây tỏi trước thời tiết khắc nghiệt mà còn đảm bảo được thu nhập ổn định cho người nông dân.

Những năm gần đây nông dân Lý Sơn đã sáng kiến ra việc giăng lưới xung quanh các cánh đồng tỏi để hạn chế thiệt hại do mưa gió và nước mặn gây ra cho cây tỏi. Một góc cánh đồng tỏi đông xuân được nông dân giăng lưới để chắn gió và nước mặn.
Những năm gần đây nông dân Lý Sơn đã sáng kiến ra việc giăng lưới xung quanh các cánh đồng tỏi để hạn chế thiệt hại do mưa gió và nước mặn gây ra cho cây tỏi.
Ông Nguyễn Xuân Thành, nông dân huyện Lý Sơn, cho hay sau khi xuống giống vụ tỏi hầu hết bà con đều rào lưới. Bởi mùa này gió cấp 7, cấp 8 hoặc là cấp 9, nếu không rào lưới là gió thổi và mang theo nước mặn vào là tỏi hư hết.
Ông Nguyễn Xuân Thành, nông dân huyện Lý Sơn, cho hay sau khi xuống giống vụ tỏi hầu hết bà con đều rào lưới. Bởi mùa này gió cấp 7, cấp 8 hoặc là cấp 9, nếu không rào lưới là gió thổi và mang theo nước mặn vào là tỏi hư hết.
ưới dùng để giăng, rào chủ yếu là lưới mành, lưới trủ đã qua sử dụng trong đánh bắt hải sản. Ảnh 4: Lưới mành, trủ có mắt lưới nhỏ, độ cản gió cao, giúp hạn chế được sức gió và nước mặn từ ngoài biển. Ảnh 5: Trung bình mỗi sào tỏi nông dân đầu tư khoảng 600.000 đồng để mua lưới và trồng trụ. Chi phí đầu tư thấp, sử dụng được nhiều mùa vụ, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn cho nông dân huyện đảo.
ưới dùng để giăng, rào chủ yếu là lưới mành, lưới trủ đã qua sử dụng trong đánh bắt hải sản. Ảnh 4: Lưới mành, trủ có mắt lưới nhỏ, độ cản gió cao, giúp hạn chế được sức gió và nước mặn từ ngoài biển. Ảnh 5: Trung bình mỗi sào tỏi nông dân đầu tư khoảng 600.000 đồng để mua lưới và trồng trụ. Chi phí đầu tư thấp, sử dụng được nhiều mùa vụ, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn cho nông dân huyện đảo.
ưới dùng để giăng, rào chủ yếu là lưới mành, lưới trủ đã qua sử dụng trong đánh bắt hải sản. Ảnh 4: Lưới mành, trủ có mắt lưới nhỏ, độ cản gió cao, giúp hạn chế được sức gió và nước mặn từ ngoài biển. Ảnh 5: Trung bình mỗi sào tỏi nông dân đầu tư khoảng 600.000 đồng để mua lưới và trồng trụ. Chi phí đầu tư thấp, sử dụng được nhiều mùa vụ, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn cho nông dân huyện đảo.
Lưới dùng để giăng, rào chủ yếu là lưới mành, lưới trủ đã qua sử dụng trong đánh bắt hải sản. Lưới mành, trủ có mắt lưới nhỏ, độ cản gió cao, giúp hạn chế được sức gió và nước mặn từ ngoài biển. Người dân địa phương cho biết, trung bình mỗi sào tỏi nông dân đầu tư khoảng 600.000 đồng để mua lưới và trồng trụ. Chi phí đầu tư thấp, sử dụng được nhiều mùa vụ, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn cho nông dân huyện đảo.
Ông Nguyễn Thành Châu, nông dân huyện Lý Sơn, chia sẻ: “Những ruộng tỏi giăng lưới sẽ cho củ to hơn. Ngược lại, ruộng tỏi không giăng, rào lưới sẽ bị gió, nước mặn thổi bay lớp cát trắng và làm cây tỏi vàng hoặc dập lá, củ nhỏ. Ảnh 7: Chiều cao của lưới giăng, rào xung quanh ruộng tỏi cao từ 1m – 2m để có thể chắn gió và nước mặn hiệu quả cao nhất. Giăng lưới xung quanh cánh đồng tỏi còn hạn chế được sâu bệnh lây lan từ ruộng tỏi này sang ruộng tỏi khác. Ảnh 8: Trước đây nông dân Lý Sơn chưa chú trọng giăng lưới, rào bờ chắn gió cho cây tỏi, khiến nhiều vụ tỏi đông xuân bị giảm năng suất, sản lượng.
Ông Nguyễn Thành Châu, nông dân huyện Lý Sơn, chia sẻ: “Những ruộng tỏi giăng lưới sẽ cho củ to hơn. Ngược lại, ruộng tỏi không giăng, rào lưới sẽ bị gió, nước mặn thổi bay lớp cát trắng và làm cây tỏi vàng hoặc dập lá, củ nhỏ. Ảnh 7: Chiều cao của lưới giăng, rào xung quanh ruộng tỏi cao từ 1m – 2m để có thể chắn gió và nước mặn hiệu quả cao nhất. Giăng lưới xung quanh cánh đồng tỏi còn hạn chế được sâu bệnh lây lan từ ruộng tỏi này sang ruộng tỏi khác. Ảnh 8: Trước đây nông dân Lý Sơn chưa chú trọng giăng lưới, rào bờ chắn gió cho cây tỏi, khiến nhiều vụ tỏi đông xuân bị giảm năng suất, sản lượng.
Ông Nguyễn Thành Châu, nông dân huyện Lý Sơn, chia sẻ: “Những ruộng tỏi giăng lưới sẽ cho củ to hơn. Ngược lại, ruộng tỏi không giăng, rào lưới sẽ bị gió, nước mặn thổi bay lớp cát trắng và làm cây tỏi vàng hoặc dập lá, củ nhỏ. Ảnh 7: Chiều cao của lưới giăng, rào xung quanh ruộng tỏi cao từ 1m – 2m để có thể chắn gió và nước mặn hiệu quả cao nhất. Giăng lưới xung quanh cánh đồng tỏi còn hạn chế được sâu bệnh lây lan từ ruộng tỏi này sang ruộng tỏi khác. Ảnh 8: Trước đây nông dân Lý Sơn chưa chú trọng giăng lưới, rào bờ chắn gió cho cây tỏi, khiến nhiều vụ tỏi đông xuân bị giảm năng suất, sản lượng.
Ông Nguyễn Thành Châu, nông dân huyện đảo Lý Sơn chia sẻ, những ruộng tỏi giăng lưới sẽ cho củ to hơn. Ngược lại, ruộng tỏi không giăng, rào lưới sẽ bị gió, nước mặn thổi bay lớp cát trắng và làm cây tỏi vàng hoặc dập lá, củ nhỏ. Theo ông Châu, chiều cao của lưới giăng, rào xung quanh ruộng tỏi cao từ 1m – 2m để có thể chắn gió và nước mặn hiệu quả cao nhất. Giăng lưới xung quanh cánh đồng tỏi còn hạn chế được sâu bệnh lây lan từ ruộng tỏi này sang ruộng tỏi khác. "Trước đây nông dân Lý Sơn chưa chú trọng giăng lưới, rào bờ chắn gió cho cây tỏi, khiến nhiều vụ tỏi đông xuân bị giảm năng suất, sản lượng" - ông Châu chia sẻ.
Hiện nay, hầu hết hơn 300ha diện tích tỏi đông xuân được nông dân Lý Sơn giăng lưới, rào bờ chắn gió cho cây tỏi. Ảnh 10: Ông Trương Đình Nho, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn, cho biết vụ tỏi đông xuân ở Lý Sơn canh tác xuyên suốt trong mùa mà gió mùa đông Bắc liên tục tràn về với sức gió cấp 7, cấp 8, cấp 9 ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây tỏi. Do đó, việc tận dụng lưới đánh bắt hải sản đã qua sử dụng để bảo vệ cây tỏi sẽ giảm được thiệt hại, giữ được năng suất, sản lượng cho cây trồng chủ lực trên đảo là một giải pháp hữu ích.
Hiện nay, hầu hết hơn 300ha diện tích tỏi đông xuân được nông dân Lý Sơn giăng lưới, rào bờ chắn gió cho cây tỏi. Ảnh 10: Ông Trương Đình Nho, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn, cho biết vụ tỏi đông xuân ở Lý Sơn canh tác xuyên suốt trong mùa mà gió mùa đông Bắc liên tục tràn về với sức gió cấp 7, cấp 8, cấp 9 ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây tỏi. Do đó, việc tận dụng lưới đánh bắt hải sản đã qua sử dụng để bảo vệ cây tỏi sẽ giảm được thiệt hại, giữ được năng suất, sản lượng cho cây trồng chủ lực trên đảo là một giải pháp hữu ích.
Hiện nay, hầu hết hơn 300ha diện tích tỏi đông xuân được nông dân Lý Sơn giăng lưới, rào bờ chắn gió cho cây tỏi. Ông Trương Đình Nho, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn cho biết vụ tỏi đông xuân ở Lý Sơn canh tác xuyên suốt trong mùa mà gió mùa đông Bắc liên tục tràn về với sức gió cấp 7, cấp 8, cấp 9 ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây tỏi. Do đó, việc tận dụng lưới đánh bắt hải sản đã qua sử dụng để bảo vệ cây tỏi sẽ giảm được thiệt hại, giữ được năng suất, sản lượng cho cây trồng chủ lực trên đảo là một giải pháp hữu ích.

Photo

Lên top