Khoảnh khắc ấn tượng ngày 12.10: "Tiếng hát hòa cùng tiếng khóc"

Học sinh xếp thành hàng dài dọc đường, hát vang bài hát truyền thống của trường, đón thầy Cương trở về và nói lời tiễn biệt với người mà các em coi là “ông tiên” của mình. Ảnh: Hoàng Đông
Học sinh xếp thành hàng dài dọc đường, hát vang bài hát truyền thống của trường, đón thầy Cương trở về và nói lời tiễn biệt với người mà các em coi là “ông tiên” của mình. Ảnh: Hoàng Đông
Học sinh xếp thành hàng dài dọc đường, hát vang bài hát truyền thống của trường, đón thầy Cương trở về và nói lời tiễn biệt với người mà các em coi là “ông tiên” của mình. Ảnh: Hoàng Đông
Lên top