Hình ảnh văn phòng liên lạc liên Triều nổ tung

Vào lúc 14h49 (giờ Seoul) ngày 16.6, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaengsong.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc được AFP đăng tải:

Đám khói bốc lên từ Khu công nghiệp Kaesong, nơi văn phòng liên Triều được thành lập vào năm 2018, được nhìn thấy từ thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Đám khói bốc lên từ Khu công nghiệp Kaesong, nơi văn phòng liên lạc liên Triều được thành lập vào năm 2018, được nhìn thấy từ thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Một binh lính Triều Tiên đứng tại điểm canh gác nhìn từ một địa điểm gần khu phi quân sự tại Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Hình ảnh chụp binh lính Triều Tiên đứng tại điểm canh gác từ một địa điểm gần khu phi quân sự tại Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Các binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại Imjingak, gần khu phi quân sự tại Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Các binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại Imjingak, gần khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Hàng rào dây thép gai tại Imjingak, gần khu phi quân sự tại Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Hàng rào dây thép gai tại Imjingak, gần khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Hàng rào được dựng cẩn thận tại  Imjingak, gần khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Hàng rào được dựng cẩn thận tại Imjingak, gần khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra tại Imjingak, gần khu phi quân sự  ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Một binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra tại Imjingak, gần khu phi quân sự tại Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Một binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra tại Imjingak, gần khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Photo

Lên top