Hàng triệu người Georgia tham gia cuộc bỏ phiếu bầu cử Mỹ cuối cùng

Ngày 5.1 (giờ Mỹ), hàng triệu người dân bang Georgia đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Thượng viện. Cuộc bầu cử cuối cùng này có ý nghĩa quyết định Đảng Cộng hòa hay Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong nhiệm kỳ tới.

10. Hình dán “Tôi đã bỏ phiếu” được phân phát sau khi cử tri Georgia bỏ phiếu tại Trung tâm Hành chính Chamblee trong cuộc bầu cử bỏ phiếu ở Georgia vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, ở Chamblee, Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đều đã tới bang Georgia để vận động ủng hộ cho các ứng viên hai đảng trong cuộc đua vào Thượng viện. Ảnh: AFP.
10. Hình dán “Tôi đã bỏ phiếu” được phân phát sau khi cử tri Georgia bỏ phiếu tại Trung tâm Hành chính Chamblee trong cuộc bầu cử bỏ phiếu ở Georgia vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, ở Chamblee, Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Các nhân viên ngồi phát hình dán "Tôi đã bỏ phiếu" tại Trung tâm hành chính Chamblee, Georgia. Trong cuộc bầu cử Mỹ trước đó, tại bang Georgia, ông Joe Biden đã mang về chiến thắng đầu tiên cho Đảng Dân chủ trong vòng 20 năm trở lại đây. Ảnh: AFP.
9.Các cử tri bước vào một điểm bỏ phiếu tại Nhà thờ Baptist Zion vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 ở Marietta, Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Các cử tri bước vào điểm bỏ phiếu tại Nhà thờ Baptist Zion (Marietta, Georgia) vào sáng 5.1 (giờ Mỹ). Ảnh: AFP.
7. Các cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của Trường Tiểu học Sara Smith, ở quận Buckhead, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 ở Atlanta trong cuộc bầu cử bỏ phiếu tại Thượng viện Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Các cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của Trường Tiểu học Sara Smith (Buckhead, Georgia). Một người dân cẩn thận kiểm tra lại phiếu bầu của mình. Ảnh: AFP.
7. Các cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của Trường Tiểu học Sara Smith, ở quận Buckhead, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 ở Atlanta trong cuộc bầu cử bỏ phiếu tại Thượng viện Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Tại các điểm bỏ phiếu, các cử tri đều thực hiện đeo khẩu trang và xếp hàng giãn cách. Hiện tại, số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: AFP.
6. Các cử tri đứng xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu ở Khu Hội chợ Quận Gwinnett vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 ở Lawrenceville, Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Các điểm bỏ phiếu mở cửa đến 19h (giờ Mỹ). Các quan chức dự kiến sẽ có kết quả kiểm phiếu của bang Georgia vào sáng 6.1 (giờ Mỹ). Ảnh: AFP.
4-Các cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 tại Atlanta trong cuộc bầu cử bỏ phiếu của Thượng viện Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Trước đó, hơn 3 triệu cử tri của bang Georgia đã bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Ảnh: AFP.
4-Các cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 tại Atlanta trong cuộc bầu cử bỏ phiếu của Thượng viện Georgia. Sau một chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ nhằm huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào thứ Ba trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện.
Hiện tại, Đảng Cộng hòa đang có 50 ghế Thượng viện và chỉ cần giành 1 chiến thắng nữa để chiếm đa số tại Thượng viện. Tuy nhiên, hiện tại Đảng Dân chủ đang có lợi thế tại bang này sau chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử 3.11.2020. Ảnh: AFP.
1-Các cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của Nhà thờ Láng giềng ở Candler Park, Atlanta, Georgia, trong cuộc bầu cử Thượng viện Georgia vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Sau một chiến dịch chưa từng có đã huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 1 trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện
Theo The Hill, cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang Georgia được xem là cuộc trưng cầu ý dân về di sản của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
1-Các cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của Nhà thờ Láng giềng ở Candler Park, Atlanta, Georgia, trong cuộc bầu cử Thượng viện Georgia vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Sau một chiến dịch chưa từng có đã huy động Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm Joe Biden, người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 1 trong hai cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ có thể định hình những năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới của đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm, Georgia đã bầu cử một cách đáng tin cậy cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc tranh cử vào Thượng viện
Tại địa điểm bỏ phiếu ở Nhà thờ Láng giềng ở Candler Park (Atlanta, Georgia), người dân còn đeo cả mũ chống giọt bắn để đảm bảo an toàn. Đây có lẽ là những hình ảnh chưa từng có trong lịch sử các cuộc bầu cử Mỹ trước đây. Ảnh: AFP.

Photo

Lên top