Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), khắp các tuyến đường trung tâm Thành phố Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ.

Để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khắp phố phường Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, khẩu hiệu, tạo không khí rực rỡ.
Để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khắp phố phường Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, khẩu hiệu, tạo không khí rực rỡ.
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khu vực trung tâm Hồ Hoàn Kiếm nổi bật với sắc đỏ thắm của cờ hoa.
Khu vực trung tâm Hồ Hoàn Kiếm nổi bật với sắc đỏ thắm của cờ hoa.
Những bông hoa đào được kết với 90 năm ngày thành lập Đảng (3.2.2030 - 3.2.2020) tại bờ hồ Hoàn Kiếm.
Những bông hoa đào được kết với 90 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020) tại bờ hồ Hoàn Kiếm.
Cờ hoa, khẩu hiệu nổi bật trên tuyến phố Tràng Thi.
Cờ hoa, khẩu hiệu nổi bật trên tuyến phố Tràng Thi.
Bên cạnh cờ hoa, các tấm pano cỡ lớn với khẩu hiệu chào mừng ngày thành lập Đảng đã được treo trên khắp các tuyến phố Thủ đô.
Bên cạnh cờ hoa, các tấm pano cỡ lớn với khẩu hiệu chào mừng ngày thành lập Đảng đã được treo trên khắp các tuyến phố Thủ đô.
Bên cạnh cờ hoa, các tấm pano cỡ lớn với khẩu hiệu chào mừng ngày thành lập Đảng đã được treo trên khắp các tuyến phố Thủ đô.
Cờ hoa, khẩu hiệu nổi bật trên tuyến phố Tràng Thi.
Cờ hoa, khẩu hiệu nổi bật trên tuyến phố Tràng Thi.
Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm... kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chuẩn bị.
Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh... kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chuẩn bị.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam rực rỡ với nhiều tấm panol, khẩu hiệu Mừng Đảng, Mừng xuân.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam rực rỡ với nhiều tấm pano, khẩu hiệu Mừng Đảng, Mừng xuân.
Khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.
Khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.

Photo

Lên top