Hà Nội: 200 công nhân đầu tiên được xét nghiệm COVID-19 diện rộng

200 công nhân cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh huyện Hoài Đức, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên vào sáng 11.3.

Kế hoạch xét nghiệm diện rộng của Sở Y tế Hà Nội cho nhóm đối tượng có nguy cơ tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm nhất nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 gồm KCN, nhà máy, khu vực dân cư với số lượng khoảng 4.000 người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm đợt này.
Kế hoạch xét nghiệm diện rộng của Sở Y tế Hà Nội cho nhóm đối tượng có nguy cơ tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm nhất nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 gồm KCN, nhà máy, khu vực dân cư với số lượng khoảng 4.000 người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm đợt này.
Tại điểm lấy mẫu nhà văn hoá Trường An, 200 công nhân được lấy ngẫu nhiên từ 3 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất của cụm công nghiệp Trường An – An Khánh.
Tại điểm lấy mẫu nhà văn hoá Trường An, 200 công nhân được lấy ngẫu nhiên từ 3 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất của cụm công nghiệp Trường An – An Khánh.
Tại điểm lấy mẫu nhà văn hoá Trường An, 200 công nhân được lấy ngẫu nhiên từ 3 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất của cụm công nghiệp Trường An – An Khánh.
Theo ông Nguyễn Duy Phùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Khánh cho biết: “Các mẫu dịch hầu họng áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc sẽ cho kết quả trong 30 phút.
Theo ông Nguyễn Duy Phùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Khánh cho biết: “Các mẫu dịch hầu họng áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc sẽ cho kết quả trong 30 phút.
Theo ông Nguyễn Duy Phùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Khánh cho biết: “Các mẫu dịch hầu họng áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc sẽ cho kết quả trong 30 phút".
Trong trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi ngờ thì tiếp tục áp dụng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2”.
"Trong trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi ngờ thì tiếp tục áp dụng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2”.
Ông Phùng cho biết, xã An Khánh là địa bàn rất đông dân, nhất là có cụm công công nghiệp Trường An. - An Khánh với đông công nhân lao động.
Ông Phùng cho biết, xã An Khánh là địa bàn rất đông dân, nhất là có cụm công công nghiệp Trường An - An Khánh với đông công nhân lao động.
Vì vậy, buổi lấy mẫu xét nghiệm này nhằm phát hiện các trường hợp COVID-19 trong cộng đồng, phòng tránh dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, thực hiện phòng chống dịch, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, an toàn.
Vì vậy, buổi lấy mẫu xét nghiệm này nhằm phát hiện các trường hợp COVID-19 trong cộng đồng, phòng tránh dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, thực hiện phòng chống dịch, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, an toàn.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, 1.500 công nhân làm việc tại 4 cụm, khu công nghiệp được lấy mẫu xét nghiệm lần này gồm: Bắc Thăng Long, Phú Mỹ, An Khánh và Mê Linh. Nhóm đối tượng là người đang sinh sống tại các toà chung cư, bến xe, nhà hàng với tổng mẫu xét nghiệm khoảng 2.500 người.

Photo

Lên top