Đường phố Đà Nẵng "khoác áo mới" rực rỡ mừng Đại hội XIII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đảng XIII sắp diễn ra, trên các tuyến phố ở Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ. Đường phố Đà Nẵng khoác chiếc áo mới đầy màu sắc, hòa cùng với người dân về một niềm tin mới rằng, Đại hội XIII thành công tốt đẹp sẽ đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2. Những ngày này khắp các tuyến phố ở Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn... tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi hướng về sự kiện trọng đại của đất nước.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25.1- 2.2. Hòa cùng không khí vui tươi trên khắp đất nước, tại TP. Đà Nẵng đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn... tạo bầu không khí phấn khởi trước sự kiện quan trọng của đất nước. Ảnh: HL
Đường phố ở Đà Nẵng những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội 13 của Đảng. Ảnh: HL
Đường phố ở Đà Nẵng những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội 13 của Đảng. Ảnh: HL
Đường phố Đà Nẵng những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: HL
Bên cạnh các tuyến phố, nhiều cơ quan hành chính tại Đà Nẵng được  trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Ảnh: HL
Bên cạnh các tuyến phố, nhiều cơ quan hành chính tại Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Ảnh: HL
Nhằm tuyên tuyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có công văn hướng dẫn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố về tổ chức hoạt động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng với nhiều hình thức thông tin báo chí, qua mạng xã hội, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.
Nhằm tuyên tuyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có công văn hướng dẫn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố về tổ chức hoạt động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng với nhiều hình thức thông tin báo chí, qua mạng xã hội, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.
Nhằm tuyên tuyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có công văn hướng dẫn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố về tổ chức hoạt động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng với nhiều hình thức thông tin báo chí, qua mạng xã hội, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.
Nhằm tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã có nhiều văn bản hướng dẫn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố về tổ chức hoạt động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng với nhiều hình thức thông tin báo chí, qua mạng xã hội, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng. Ảnh: HL
Thông qua tuyên truyền Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tin rằng sẽ tiếp tục bồi đắp niềm tin của các tầng lớp nhân dân thành phố đối với Đảng.  Ảnh: HL
Thông qua tuyên truyền Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tin rằng sẽ tiếp tục bồi đắp niềm tin của các tầng lớp nhân dân thành phố đối với Đảng.  Ảnh: HL
Thông qua tuyên truyền Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tin rằng sẽ tiếp tục bồi đắp niềm tin của các tầng lớp nhân dân thành phố đối với Đảng.  Ảnh: HL
Thông qua tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tin rằng sẽ tiếp tục bồi đắp niềm tin của các tầng lớp nhân dân thành phố đối với Đảng. Ảnh: HL
Công tác tuyên truyền bên cạnh mục đích tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức. Ảnh: HL
Công tác tuyên truyền bên cạnh mục đích tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức. Ảnh: HL

Photo

Lên top