Dự án điện gió ở Quảng Trị ồ ạt thi công để kịp tiến độ hưởng giá FIT

Trong số 29 dự án điện gió đã được tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư, hiện mới có 2 dự án tổng công suất 60MW đi vào hoạt động. Các dự án khác tập trung chủ yếu ở huyện miền núi Hướng Hóa đang thi công ngày đêm, 16 dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.10.2021 để kịp hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ).

Tại tỉnh Quảng Trị, hiện có 29 dự án điện gió với công suất 1.117,2MW được xây dựng tại miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Trong ảnh, 3 cánh chờ lắp đặt vào trụ điện gió của Nhà máy điện gió Phong Huy.
Tại tỉnh Quảng Trị, hiện có 29 dự án điện gió với công suất 1.117,2MW được xây dựng tại miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Trong ảnh, 3 cánh quạt chờ lắp đặt vào trụ điện gió của Nhà máy điện gió Phong Huy.
Mỗi trụ điện gió cao từ 115-120m, để lắp tua bin các cánh quạt, phải sử dụng cần cẩu cao 126m để lắp đặt tua bin và cánh quạt.
Mỗi trụ điện gió cao từ 115-120m, để lắp tua bin và các cánh quạt, phải dùng cần cẩu cao 126m. Trong ảnh, công nhân lắp đặt cần cẩu tại dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu.
Các trạm trộn được xây dựng gần nơi thi công các trụ điện gió.
Các trạm trộn bê tông được xây dựng gần nơi thi công các trụ điện gió.
Trụ điện gió đã hoàn thành phần mống chờ lắp đặt thiết bị.
Một trụ điện gió đã hoàn thành phần mống chờ lắp đặt thiết bị.
Một trụ điện gió trong quá trình đặt.
Lắp đặt trụ điện gió.
Để kịp tiến độ hưởng giá ưu đãi, các dự án điện gió phải thi công ngày đêm.
Để kịp tiến độ hưởng giá ưu đãi, các dự án điện gió phải thi công cả vào ban đêm.
Hiện tại, các dự án điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa gặp khó khăn trong việc lắp đắt thiết bị vì gió quá mạnh. Tuy nhiên, vì áp lực tiến độ nên phải khắc phục những khó khăn.
Hiện tại, các dự án điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa gặp khó khăn trong việc lắp đắt thiết bị vì gió quá mạnh. Tuy nhiên, vì áp lực tiến độ nên phải khắc phục.
Phần trụ điện gió sắp hoàn thiện, chuẩn bị lắp đặt cabin.
Phần trụ điện gió sắp hoàn thiện, chuẩn bị lắp đặt tua bin.
Chuyên gia nước ngoài phụ trách việc lắp đặt, cân chỉnh các trụ điện gió.
Chuyên gia nước ngoài phụ trách việc lắp đặt, cân chỉnh các trụ điện gió.
Dự kiến, có 16 dự án sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động trước ngày 1.11.2021 để được hưởng giá ưu đãi. Khi các dự án này hoà lưới điện, sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Dự kiến, có 16 dự án sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động trước ngày 1.11.2021 để được hưởng giá ưu đãi. Khi các dự án này hoà lưới điện, sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Theo ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc phát triển các dự án điện gió ở miền tây Quảng Trị là chủ trương đúng, đưa lại lợi ích về kinh tế. Tuy nhiên, việc ồ ạt triển khai hàng chục dự án ở các vùng đồi núi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị tạm dừng cấp chủ trương cho các dự án điện gió mới để đánh giá tổng thể và tác động môi trường.
Theo ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc phát triển các dự án điện gió ở miền tây Quảng Trị là chủ trương đúng, đưa lại lợi ích về kinh tế. Tuy nhiên, việc ồ ạt triển khai hàng chục dự án ở các vùng đồi núi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị tạm dừng cấp chủ trương cho các dự án điện gió mới để đánh giá tổng thể và tác động môi trường.

Photo

Lên top