Độc đáo 47 hiện vật sa thạch của bảo tàng điêu khắc Chăm

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã trưng bày 47 hiện vật bằng sa thạch độc đáo của nền văn hóa Chămpa để du khách tham quan.

Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Bảo tàng Điêu khắc Chăm mở cửa trưng bày lần đầu tiên (1919 – 2019), Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã thực hiện cải tạo, chỉnh lý, trưng bày lại Kho mở và đưa vào phục vụ khách.
Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Bảo tàng Điêu khắc Chăm mở cửa trưng bày lần đầu tiên (1919 - 2019), Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã thực hiện cải tạo, chỉnh lý, trưng bày lại kho mở và đưa vào phục vụ khách.
Kho mở giới thiệu 47 hiện vật bằng sa thạch với nhiều loại hình khác nhau như đài thờ, tượng tròn, phù điêu, trang trí kiến trúc… nổi bật là các hiện vật bằng đá trang trí kiến trúc, các trụ cửa, tượng chim thần, thủy quái Makara, thần Kala…
Tại gian trưng bày kho mở, bảo tàng giới thiệu 47 hiện vật bằng sa thạch với nhiều loại hình khác nhau như đài thờ, tượng tròn, phù điêu, trang trí kiến trúc… nổi bật là các hiện vật bằng đá trang trí kiến trúc, các trụ cửa, tượng chim thần, thủy quái Makara, thần Kala…
Nhằm tạo điều kiện cho khách tham quan, nghiên cứu có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các hiện vật của Bảo tàng, qua đó phát huy tác dụng giá trị hiện vật.
Việc trưng bày nhằm tạo điều kiện cho khách tham quan, nghiên cứu có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các hiện vật của Bảo tàng, qua đó phát huy tác dụng giá trị hiện vật.
Tượng Kala thế kỷ 12 -13.
Tượng Kala thế kỷ 12 -13.
Bệ thờ được làm bằng sa thạch, thế kỷ 11.
Bệ thờ được làm bằng sa thạch, thế kỷ 11.
Tượng rồng Trà Kiệu thế kỷ 7 - 8.
Tượng rồng Trà Kiệu thế kỷ 7 - 8.
Bên trong Kho mở được trưng bày 47 hiện vật bằng sa thạch.
Bên trong Kho mở được trưng bày 47 hiện vật bằng sa thạch.
Bên trong Kho mở được trưng bày 47 hiện vật bằng sa thạch.
Bên trong kho mở được trưng bày 47 hiện vật bằng sa thạch.
Kho mở được đưa vào hoạt động để phục vụ cho du khách tham quan.
Kho mở được đưa vào hoạt động để phục vụ cho du khách tham quan.
Trước đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã mở cửa phòng trưng bày chuyên đề Kết quả khai quật khảo cổ di tích tháp Chăm Phong Lệ 2011 - 2018.
Trước đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã mở cửa phòng trưng bày chuyên đề Kết quả khai quật khảo cổ di tích tháp Chăm Phong Lệ 2011 - 2018.
Giới thiệu 76 hiện vật với nhiều chất liệu như đồ đá, thạch anh, gốm sứ… Các hiện vật bao gồm tượng sư tử, voi; trang trí diềm mái như tượng rắn thần, tai lửa, đầu tượng, chim thần, chóp đền tháp, trụ cửa, ngoài ra còn có rất nhiều ngói mũi lá, gạch có điêu khắc...
Giới thiệu 76 hiện vật với nhiều chất liệu như đồ đá, thạch anh, gốm sứ… Các hiện vật bao gồm tượng sư tử, voi; trang trí diềm mái như tượng rắn thần, tai lửa, đầu tượng, chim thần, chóp đền tháp, trụ cửa, ngoài ra còn có rất nhiều ngói, gạch có điêu khắc...
Tượng sư tử Simha thế kỷ 10-11, với chiều cao 1,09m, dài 0,44m và rộng 0,45m, được tìm thấy ở di tích Chăm Phong Lệ.
Tượng sư tử Simha thế kỷ 10-11, với chiều cao 1,09m, dài 0,44m và rộng 0,45m, được tìm thấy ở di tích Chăm Phong Lệ.
Đây là các hiện vật được Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Trường ĐH KHXHNV Hà Nội thực hiện 3 đợt khai quật trong giai đoạn 2011 - 2018 tại di tích tháp Chăm Phong Lệ thu được.
Đây là các hiện vật được Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Trường ĐH KHXHNV Hà Nội thực hiện 3 đợt khai quật trong giai đoạn 2011 - 2018 tại di tích tháp Chăm Phong Lệ thu được.
Đây là các hiện vật được Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Trường ĐH KHXHNV Hà Nội thu được, khi thực hiện 3 đợt khai quật trong giai đoạn 2011 - 2018 tại di tích tháp Chăm Phong Lệ.

Photo

Lên top