Đà Nẵng: Cận cảnh đường vành đai ngàn tỉ chậm tiến độ đang bị thanh tra

Tuyến đường vành đai phía Tây (Đà Nẵng) đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) có tổng kinh phí đầu tư hơn 1.134 tỉ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 9.2018 và dự kiến hoàn thành tháng 10.2020 nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Thanh tra Đà Nẵng đang làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chậm đưa dự án vào hoạt động.

Thanh tra TP.Đà Nẵng vừa công bố quyết định thanh tra dự án tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm tiến độ dự án.
Thanh tra TP.Đà Nẵng vừa công bố quyết định thanh tra dự án tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm tiến độ dự án.
Thanh tra TP.Đà Nẵng vừa công bố quyết định thanh tra dự án tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm tiến độ dự án.
Dự án trên hiện do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng đầu tư kiêm điều hành dự án. Liên danh Công ty Cienco 1 và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thi công dự án.
Dự án trên hiện do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng đầu tư kiêm điều hành dự án. Liên danh Công ty Cienco 1 và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thi công dự án.
Dự án trên hiện do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng đầu tư kiêm điều hành dự án. Liên danh Công ty Cienco 1 và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thi công dự án.
Nhiều năm qua, UBND huyện Hòa Vang đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng, vận động người dân nhận tiền đền bù ở các vị trí cần thi công trước. Tuy nhiên, đến hiện tại, tiến độ thi công dự án bị chậm.  Nguyên nhân được các bên liên quan nêu lên, là bởi vướng công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, đối với đoạn thi công của nhà thầu Cienco 1 ngoài nguyên nhân vướng mặt bằng còn do năng lực tài chính của nhà thầu. Ban QLDA đã có nhiều công văn, cuộc họp đôn đốc tiến độ và đã thực hiện chế tài xử phạt.
Nhiều năm qua, UBND huyện Hòa Vang đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng, vận động người dân nhận tiền đền bù ở các vị trí cần thi công trước. Tuy nhiên, đến hiện tại, tiến độ thi công dự án bị chậm.  Nguyên nhân được các bên liên quan nêu lên, là bởi vướng công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, đối với đoạn thi công của nhà thầu Cienco 1 ngoài nguyên nhân vướng mặt bằng còn do năng lực tài chính của nhà thầu. Ban QLDA đã có nhiều công văn, cuộc họp đôn đốc tiến độ và đã thực hiện chế tài xử phạt.
Nhiều năm qua, UBND huyện Hòa Vang đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng, vận động người dân nhận tiền đền bù ở các vị trí cần thi công trước. Tuy nhiên, đến hiện tại, tiến độ thi công dự án bị chậm. Nguyên nhân được các bên liên quan nêu lên, là bởi vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, đối với đoạn thi công của nhà thầu Cienco 1 ngoài nguyên nhân vướng mặt bằng còn do năng lực tài chính của nhà thầu. Ban QLDA đã có nhiều công văn, cuộc họp đôn đốc tiến độ và đã thực hiện chế tài xử phạt.
Dự án đi qua địa bàn 05 xã: Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên với  tổng diện tích thu hồi là 1.325.703m 2 , chiều dài tuyến là 19,187km. Theo Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang, hiện tại tổng số hồ sơ giải tỏa là 1.602 hồ sơ trong đó,  đã BGMB: 1.327 hồ sơ, với chiều dài 15,8/19,187 km. Còn 275 hồ sơ chưa giải phóng mặt bằng với chiều dài 3,387 km.
Dự án đi qua địa bàn 05 xã: Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên với  tổng diện tích thu hồi là 1.325.703m 2 , chiều dài tuyến là 19,187km. Theo Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang, hiện tại tổng số hồ sơ giải tỏa là 1.602 hồ sơ trong đó,  đã BGMB: 1.327 hồ sơ, với chiều dài 15,8/19,187 km. Còn 275 hồ sơ chưa giải phóng mặt bằng với chiều dài 3,387 km.
Dự án đi qua địa bàn 05 xã: Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên với tổng diện tích thu hồi là 1.325.703m 2 , chiều dài tuyến là 19,187km. Theo Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang, hiện tại tổng số hồ sơ giải tỏa là 1.602 hồ sơ trong đó, đã BGMB: 1.327 hồ sơ, với chiều dài 15,8/19,187 km. Còn 275 hồ sơ chưa giải phóng mặt bằng với chiều dài 3,387 km.
Ông Lương Công Tuấn - Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, thời hạn thanh tra toàn bộ dự án đường vành đai là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Ông Tuấn cho biết thêm, muốn xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chậm tiến độ, cần quá trình kiểm tra cụ thể.
Ông Lương Công Tuấn - Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, thời hạn thanh tra toàn bộ dự án đường vành đai là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Ông Tuấn cho biết thêm, muốn xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chậm tiến độ, cần quá trình kiểm tra cụ thể.
Ông Lương Công Tuấn - Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, thời hạn thanh tra toàn bộ dự án đường vành đai là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Ông Tuấn cho biết thêm, muốn xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chậm tiến độ, cần quá trình kiểm tra cụ thể.
Ông Lương Công Tuấn - Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, thời hạn thanh tra toàn bộ dự án đường vành đai là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Ông Tuấn cho biết thêm, muốn xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chậm tiến độ, cần quá trình kiểm tra cụ thể.


Photo

Lên top