Đã có kết quả thử nghiệm "biến" bùn thành nước và khí C02 trên sông Tô Lịch

Khu vực trình diễn xử lý bùn trên đoạn sông Tô Lịch sau 2 tuần áp dụng Công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản đã có sự thay đổi rõ rệt, độ dày lớp bùn giảm mạnh, nước trong hơn.

 
Sau hơn 2 tuần thực hiện thí điểm Khu trình diễn xử lý phân hủy bùn hữu cơ thành khí CO2 và nước H2O trên sông Tô Lịch, các chuyên gia đã thu được kết quả khả quan.
 
Kết quả đo cho thấy, bên trong Khu trình diễn xử lý bùn, hướng phía ngoài sát tôn quây độ dày bùn giảm từ 73cm xuống còn 35cm.
 
Tại điểm 25m tính từ mép tôn quây phía trên đầu cầu Hoàng Quốc Việt, bên trong Khu trình diễn xử lý bùn, hướng phía ngoài sát tôn quây, độ dày bùn giảm từ 68cm xuống còn 20cm.
 
 
 Bằng cảm quan có thể thấy tại khu vực thí điểm nước trong hơn, nhìn thấy tận đáy bùn đang bị phân hủy.
 
Trước đó, Tiến sĩ Tadashi Yamamura - Chuyên gia Liên hợp quốc về môi trường cho biết, Công nghệ Nano-Bioreactor không chỉ có khả năng xử lý làm sạch chất lượng nước mà còn có tác dụng phân giải các chất gây ô nhiễm, bùn ở tầng đáy, hiệu quả bền vững chu kỳ trong 25 năm không cần tác động xử lý gì thêm.
 
 
 Kết quả đo sau 2 tuần thí điểm xử lý bùn cũng cho thấy hàm lượng oxy hòa tan DO bên trong khu vực xử lý tăng mạnh.
 
Hiện khu vực thí điểm xử lý bùn tiếp tục được bơm nước vào để theo dõi. 
 
Dự án thí làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản được khởi công ngày 16.5.2019. Dự kiến kết quả dự án sẽ được công bố vào cuối tháng 7.2019

Photo

Lên top