Cúm A/H5N6: Hà Nội tiêu huỷ gần 7.000 con gia cầm

Trước tình hình dịch cúm A/H5N6 xuất hiện trên địa bàn xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội), chính quyền địa phương đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tiêu hủy 6.807 con gia cầm của 4 hộ dân có gia cầm ốm.

 
  Theo thông tin từ Ban chăn nuôi thú y xã Phú Nghĩa, sáng 2.2, Ban nhận được thông tin từ hộ ông Nguyễn Văn Sơn – thôn Phú Vinh có vịt ốm chết. Ban chăn nuôi thú y cùng cán bộ thôn đã đến để kiểm tra thực tế, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Ngay sau khi có kết quả đàn gia cầm dương tính với cúm A/H5N6, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chương Mỹ cho tiêu hủy 6.807 con gia cầm thuộc 4 hộ gia đình có gia cầm ốm.
 
  Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, tổng đàn gia cầm của gia đình ông là 2.397 con (trong đó có 1.860 con ốm, 385 con chết), tất cả đều đã bị tiêu huỷ. Khu vực đầm mà gia đình ông thầu để nuôi vịt nay trống trơn. 
 
Sau khi có thông tin về dịch, xã Phú Nghĩa lập 1 chốt kiểm dịch tại thôn Phú Vinh để ngăn chặn không cho vận chuyển gia cầm và các sản phẩm của gia cầm cảm nhiễm với bệnh cúm gia cầm ra khỏi thôn.
Sau khi có thông tin về dịch, xã Phú Nghĩa lập 1 chốt kiểm dịch tại thôn Phú Vinh để ngăn chặn không cho vận chuyển gia cầm và các sản phẩm của gia cầm cảm nhiễm với bệnh cúm gia cầm ra khỏi thôn.
 
  Mỗi người dân ra vào khu kiểm dịch đều sẽ được phun xịt khử trùng.
 
  Những hộ dân không có gia cầm mắc bệnh được cán bộ nhắc rắc vôi và phun thuốc khử trùng hàng ngày.

 
Con đường trong thôn được rắc vôi. 
 
  Theo số liệu thống kê, tổng đàn gia cầm nuôi toàn xã Phú Nghĩa là 294.904 con, trong đó gia cầm sinh sản là 107.556 con, gia cầm thương phẩm là 187.348 con. Tổng đàn gia cầm thôn Phú Vinh (thôn có dịch) là 71.684 con, trong đó gia cầm sinh sản là 2.656 con, gia cầm thương phẩm là 69.028 con. Tổng đàn gia cầm nuôi gia công cho công ty tại thôn Phú Vinh là 14 hộ, tổng số 370.000 con gà thương phẩm.

Photo

Lên top