Cảnh đẹp nao lòng nơi miền quê xứ Thanh

Thanh Hoá có diện tích 11.120,6 km2 với đầy đủ các địa hình đồng bằng ven biển, trung du, miền núi. Đi khắp Thanh Hoá, đâu cũng có nhiều cảnh đẹp nao lòng. Xin giới thiệu một số hình ảnh quê hương Thanh Hoá yên bình được chụp trước dịch COVID-19.

Cấy lúa trên cánh đồng làng ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương.
Cấy lúa trên cánh đồng làng ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương. 
 
Chiều trên cánh đồng ngô xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. 
 
Bảy sắc cầu vồng trên bờ biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương. 
 
Gặt lúa trên cánh đồng mẫu lớn xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương. 
 
Cấy lúa lúc hoàng hôn trên cánh đồng xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương. 
 
Đi làm về qua suối, xã Ban Công, huyện Bá Thước. 
 
Tắm suối tại xã Ban Công, huyện Bá Thước. 
 
Chăn trâu.
 
 Cầu treo Bá Thước. 
 
 Thác Mây xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành.
 
Đồng chiều trên huyện Nông Cống.  

 

Photo

Lên top