Cận cảnh đo mực nước lũ dâng cao do mưa lớn dữ dội ở miền Trung

Đỉnh lũ tại trạm Thuỷ văn Đông Hà (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 là 0,11m. Những quan trắc viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý mạng lưới đã và đang dầm mình trong mưa lũ miền Trung để nắm bắt và cảnh báo kịp thời lưu lượng dòng chảy...

Các quan trắc viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý mạng lưới đã và đang dầm mình trong nước lũ ở hàng trăm trạm khí tượng thủy văn suốt dọc Miền Trung để nắm bắt kịp thời lưu lượng dòng chảy... để nhanh chóng có được những thông số đều đặn về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lưu lượng dòng chảy hay mực nước đặc biệt là nắm bắt thời khắc đỉnh lũ. Hình ảnh này được ghi lại tại Trạm Thủy văn Đông Hà (Quảng Trị), khi quan trắc viên vận hành ca-nô đo lũ.
Các quan trắc viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý mạng lưới đã và đang dầm mình trong nước lũ ở hàng trăm trạm khí tượng thủy văn suốt dọc miền Trung.
Họ phải liên tục thực hiện nhiệm vụ để nắm bắt kịp thời lưu lượng dòng chảy... nhanh chóng có được những thông số đều đặn về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lưu lượng dòng chảy hay mực nước đặc biệt là nắm bắt thời khắc đỉnh lũ.
Những hình ảnh này được ghi lại tại Trạm Thủy văn Đông Hà (Quảng Trị), khi quan trắc viên vận hành ca-nô đo lũ.
Những hình ảnh này được ghi lại tại Trạm Thủy văn Thạch Hãn (Thị xã Quảng Trị), khi quan trắc viên vận hành ca-nô đo lũ.
Xung quanh Trạm Thuỷ văn Thạch Hãn, nước lũ bủa vây.
Xung quanh Trạm Thuỷ văn Thạch Hãn, nước lũ bủa vây.
Những cán bộ thủy văn bất kể ngày hay đêm đều luôn phải bám trụ cùng dòng nước để cập nhật mực nước lũ.
Những cán bộ thủy văn bất kể ngày hay đêm đều luôn phải bám trụ cùng dòng nước để cập nhật mực nước lũ.
Cán bộ thuỷ văn ghi lại công việc trong những ngày mưa lũ trắng trời ở miền Trung.
Cán bộ thuỷ văn ghi lại công việc trong những ngày mưa lũ trắng trời ở miền Trung.
Hình ảnh mưa gió dữ dội ở miền Trung hôm 8.10 được quan trắc viên ghi lại.
Hình ảnh mưa gió dữ dội ở miền Trung hôm 8.10 được quan trắc viên ghi lại.
Lúc 13 giờ ngày 8.10.2020, đỉnh lũ tại Trạm Thuỷ văn Đông Hà (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 (4,58m) 0,11m. Các quan trắc viên đã dầm mình dọn tuyến đo do cây cối bị lũ cuốn cản trở tác nghiệp.
Lúc 13 giờ ngày 8.10.2020, đỉnh lũ tại Trạm Thuỷ văn Đông Hà (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 (4,58m) 0,11m. Các quan trắc viên đã dầm mình dọn tuyến đo do cây cối bị lũ cuốn cản trở tác nghiệp.
Các quan trắc viên đã dầm mình dọn tuyến đo do cây cối bị lũ cuốn cản trở tác nghiệp và vận hành ca nô để đo lũ.
Các quan trắc viên đã dầm mình dọn tuyến đo do cây cối bị lũ cuốn cản trở tác nghiệp.
Cáp tự hành đo lưu tốc tại Trạm thuỷ văn Đồng Tâm (Tuyên Hoá, Quảng Bình).

Photo

Lên top