Cận cảnh 3 con phố có khung giá "đất vàng" đắt nhất Hà Nội

Mới đây, HĐND TP. Hà Nội thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, đất tại 3 tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ (thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được coi là khu "đất vàng" khi có mức giá cao nhất gần 200 triệu đồng/m2.

Với khung giá đất mới vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua, đất tại một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ) có giá cao nhất là 187,9 triệu đồng/m2. Giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông là 4,5 triệu đồng/m2. Ảnh: TG.
Với khung giá đất mới vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua, đất tại một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ) có giá cao nhất là 187,9 triệu đồng/m2. Giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông là 4,5 triệu đồng/m2. Ảnh: TG.
Cụ thể, TP. Hà Nội thống nhất bảng giá đất giai đoạn này điều chỉnh mức tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 - 2019. Ảnh: TG.
 
Cụ thể, TP. Hà Nội thống nhất bảng giá đất giai đoạn này điều chỉnh mức tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014-2019. Ảnh: TG.
Với khung giá đất mới vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua, đất tại một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ) có giá cao nhất là 187,9 triệu đồng/m2. Ảnh: TG.
Mức giá này nằm trong khung giá tối đa của Chính phủ quy định, trong khi đó giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông là hơn 4,5 triệu đồng. Ảnh: TG.
Mức giá này nằm trong khung giá tối đa của Chính phủ quy định, trong khi đó giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông là hơn 4,5 triệu đồng. Ảnh: TG.
 
Theo UBND TP. Hà Nội, việc điều chỉnh bảng giá đất sẽ tác động trực tiếp vào kinh tế - xã hội của thành phố. Cụ thể, Cục thuế thành phố dự kiến trong giai đoạn 2020 - 2024, bảng giá đất điều chỉnh sẽ làm tăng thu cho ngân sách đối với các loại thuế, phí, tiền thuê đất tương ứng hơn 3.810 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng sẽ làm tăng chi phí đối với người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG.
Theo UBND TP. Hà Nội, việc điều chỉnh bảng giá đất sẽ tác động trực tiếp vào kinh tế - xã hội của thành phố. Cụ thể, Cục Thuế thành phố dự kiến trong giai đoạn 2020 - 2024, bảng giá đất điều chỉnh sẽ tăng thu cho ngân sách đối với các loại thuế, phí, tiền thuê đất tương ứng hơn 3.810 tỉ đồng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng sẽ làm tăng chi phí đối với người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG.
 
Ngoài ra, việc điều chỉnh bảng giá đất sẽ tác động gián tiếp đến thị trường bất động sản, đến công tác giải phóng mặt bằng làm các dự án thuộc thành phố. Cụ thể, như các chủ đầu tư sẽ tranh thủ tăng giá bán bất động sản tại dự án với lý giải do các khoản thuế, phí tăng; các hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bừng trông chờ giá bồi thường tăng. Ảnh: TG.
Ngoài ra, việc điều chỉnh bảng giá đất sẽ tác động gián tiếp đến thị trường bất động sản, đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc thành phố. Cụ thể, như các chủ đầu tư sẽ tranh thủ tăng giá bán bất động sản tại dự án với lý giải do các khoản thuế, phí tăng; các hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trông chờ giá bồi thường tăng. Ảnh: TG.
 
 
Theo UBND TP. Hà Nội, việc thay đổi khung giá đất do bảng giá đất giai đoạn 2014-2019 chưa quy định nguyên tắc tính giá đất đối với các thửa đất tiếp giáp từ 3 tuyến đường, phố trở lên có đặt tên. Ảnh: TG.
Cũng theo UBND TP. Hà Nội, việc thay đổi khung giá đất do bảng giá đất giai đoạn 2014 - 2019 chưa quy định nguyên tắc tính giá đất đối với các thửa đất tiếp giáp từ 3 tuyến đường, phố trở lên có đặt tên. Ảnh: TG.
Bên cạnh đó, một số tuyến đường đã có tên trong bảng giá đất nhưng điểm đầu và điểm cuối chưa thể hiện được đầy đủ chiều dài của tuyến đường gây khó khăn khăn khi xác định giá đất. Ảnh: TG.
Bên cạnh đó, một số tuyến đường đã có tên trong bảng giá đất nhưng điểm đầu và điểm cuối chưa thể hiện được đầy đủ chiều dài của tuyến đường gây khó khăn khi xác định giá đất. Ảnh: TG.
 

Photo

Lên top