Bất ngờ chùm tranh cổ động đẩy lùi dịch COVID-19

Những sản phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác "Tranh cổ động phòng chống dịch bệnh" là kết tinh của sức sáng tạo cùng với tinh thần nhiệt huyết, cộng đồng trách nhiệm của các các nghệ sĩ, muốn chung tay góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 mà Chính phủ và toàn dân đang đồng lòng thực hiện.

Cuộc vận động sáng tác Tranh cổ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cấp tốc từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020. Tuy eo hẹp thời gian nhưng sau 5 ngày, Ban Tổ chức đã nhận được 103 tranh tham gia của 23 họa sĩ trên toàn quốc. Có những họa sĩ gửi nhiều tranh tham dự, như họa sĩ Đỗ Trung Kiên có tới 10 tranh đa dạng phong cách. Ảnh: BVHTT.
Cuộc vận động sáng tác Tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cấp tốc từ ngày 10 - 15. 3.2020. Tuy eo hẹp thời gian nhưng sau 5 ngày, Ban Tổ chức đã nhận được 103 tranh tham gia của 23 họa sĩ trên toàn quốc. Có những họa sĩ gửi nhiều tranh tham dự, như họa sĩ Đỗ Trung Kiên có tới 10 tranh đa dạng phong cách. Ảnh: BVHTTVDL. 
Trong số các tác phẩm dự thi, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc nhất. Có thể thấy, những nội dung được thể hiện khá ấn tượng trong các bức tranh dự thi chính là những thông điệp rất ý nghĩa về phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 qua những hình ảnh mang tính đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật tranh cổ động. Ảnh: BVHTTVDL.
Trong số các tác phẩm dự thi, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc nhất. Có thể thấy, những nội dung được thể hiện khá ấn tượng trong các bức tranh dự thi chính là những thông điệp rất ý nghĩa về phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 qua những hình ảnh mang tính đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật tranh cổ động. Ảnh: BVHTTVDL.
Trong số các tác phẩm dự thi, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc nhất. Có thể thấy, những nội dung được thể hiện khá ấn tượng trong các bức tranh dự thi chính là những thông điệp rất ý nghĩa về phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 qua những hình ảnh mang tính đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật tranh cổ động. Ảnh: BVHTTVDL.
14 tranh thể hiện sâu sắc nhất thông điệp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đều có tựa đề trực diện. Ảnh: BVHTTVDL.
14 tranh thể hiện sâu sắc nhất thông điệp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đều có tựa đề trực diện. Ảnh: BVHTTVDL.
14 tranh thể hiện sâu sắc nhất thông điệp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đều có tựa đề trực diện. Ảnh: BVHTTVDL.
14 tranh thể hiện sâu sắc nhất thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 đều có tựa đề trực diện. Ảnh: BVHTTVDL.
Đây là việc làm có ý nghĩa lan tỏa thông tin tích cực trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến rất phức tạp. Ảnh: BVHTTVDL.
Đây là việc làm có ý nghĩa lan tỏa thông tin tích cực trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến rất phức tạp. Ảnh: BVHTTVDL.
Đây là việc làm có ý nghĩa lan tỏa thông tin tích cực trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến rất phức tạp. Ảnh: BVHTTVDL.
Đây là việc làm có ý nghĩa lan tỏa thông tin tích cực trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn tiến rất phức tạp. Ảnh: BVHTTVDL.
Thông qua đó sẽ góp phần giúp cho người dân trên cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có thể tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu thêm, nhận thức trực quan về những vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19, từ đó có các hành động cần thiết cho bản thân và cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: BVHTTVDL.
Thông qua đó sẽ góp phần giúp cho người dân trên cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có thể tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu thêm, nhận thức trực quan về những vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19, từ đó có các hành động cần thiết cho bản thân và cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: BVHTTVDL.
Thông qua đó sẽ góp phần giúp cho người dân trên cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có thể tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu thêm, nhận thức trực quan về những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19, từ đó có các hành động cần thiết cho bản thân và cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: BVHTTVDL.

Photo

Lên top