An Giang thực hiện Chỉ thị 16: Quyết liệt, nhưng không ngăn sông cấm chợ

Ngày đầu An Giang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 cho thấy đường sá thông thoáng, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nhưng không xảy ra nạn ngăn sông cấm chợ.

Ngày 15.7, ngày đầu tiên triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên 9/11 huyện, thị, thành phố, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh: LT
Ngày 15.7, ngày đầu tiên triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên 9/11 huyện, thị, thành phố, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh: LT
Bên cạnh việc tăng cường vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương giãn cách xã hội, dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu như: quán giải khát... Ảnh: LT
Bên cạnh việc tăng cường vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương giãn cách xã hội, dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu như: quán giải khát... Ảnh: LT
Tỉnh An Giang cũng đã tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các trục đường. Ảnh: LT
Tỉnh An Giang cũng đã tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các trục đường. Ảnh: LT
Đồng thời lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch để tăng cường kiểm soát việc đi lại nhằm hạn chế tối đa khả năng người từ vùng dịch về. Ảnh: LT
Đồng thời lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch để tăng cường kiểm soát việc đi lại nhằm hạn chế tối đa khả năng người từ vùng dịch về. Ảnh: LT
Làm việc với tinh thần quyết liệt, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát kiểm tra, đối chiếu kỹ các giấy tờ cần thiết theo quy định với mọi trường hợp từ địa phương các đến. Ảnh: LT
Làm việc với tinh thần quyết liệt, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát kiểm tra, đối chiếu kỹ các giấy tờ cần thiết theo quy định với mọi trường hợp từ địa phương các đến. Ảnh: LT
Sẵn sàng mời các tài xế quay xe về nếu không đáp ứng các giấy tờ theo quy định. Ảnh: LT
Sẵn sàng mời các tài xế quay xe về nếu không đáp ứng các giấy tờ theo quy định. Ảnh: LT
Tuy nhiên cũng nhanh chống hỗ trợ các trường hợp đủ giấy tờ hợp lệ để các chuyến xe kịp thời cung ứng hàng hóa. Ảnh: LT
Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng hỗ trợ các trường hợp đủ giấy tờ hợp lệ để các chuyến xe kịp thời cung ứng hàng hóa. Ảnh: LT
Hoặc sẵn sàng giải thích hướng dẫn cho các tài xế chưa đủ điều kiện. Ảnh: LT
Hoặc sẵn sàng giải thích hướng dẫn cho các tài xế chưa đủ điều kiện. Ảnh: LT
Phục vụ các đối tượng qua lại hợp lệ với tinh thần thân thiện. Ảnh: LT
Phục vụ các đối tượng qua lại hợp lệ với tinh thần thân thiện. Ảnh: LT
Việc tăng cường kiểm soát đã mang lại cho đường phố An Giang, nhất là trung tâm TP. Long Xuyên sự thông thoáng cần thiết cho thời điểm cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT
Việc tăng cường kiểm soát đã mang lại cho đường phố An Giang, nhất là trung tâm TP. Long Xuyên sự thông thoáng cần thiết cho thời điểm cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT
Đặc biệt, An Giang không chủ trương đóng cửa các chợ truyền thống. Ảnh:LT
Đặc biệt, An Giang không chủ trương đóng cửa các chợ truyền thống. Ảnh:LT
Mà chỉ tăng cường các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: LT
Mà chỉ tăng cường các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: LT
Chính sự cách làm việc hài hòa giữa quyết liệt và linh động đã mang lại cho tỉnh lợi ích kép: Vừa đảm bảo đường thông.... Trong ảnh là khu vực ngã ba Nhà Thờ, nổi tiếng với hình ảnh xe cộ nhộn nhịp, giờ thông thoáng. Ảnh: LT
Chính sự cách làm việc hài hòa giữa quyết liệt và linh động đã mang lại cho tỉnh lợi ích kép: Vừa đảm bảo đường thông, vừa không tạo ra cảm giác ngăn sông cấm chợ. Trong ảnh là khu vực ngã ba Nhà Thờ, nổi tiếng với hình ảnh xe cộ nhộn nhịp của TP. Long Xuyên, giờ thông thoáng bất ngờ. Ảnh: LT
Nhưng không tạo ra cảm giác ngăn sông cấm chợ... Các trường hợp đáp ứng quy định vẫn được xem xét cho đi lại. Ảnh: LT
Các trường hợp đáp ứng quy định vẫn được xem xét cho đi lại. Ảnh: LT

Photo

Lên top