9 đặc điểm cơ thể độc đáo không phải ai cũng có

Mỗi người là một cá thể duy nhất. Mặc dù tất cả chúng ta đều có số lượng tay chân và các đặc điểm cơ bản giống nhau, nhưng có những chi tiết nhỏ khác biệt ở một số người. Tờ Bright Side đã chỉ ra những đặc điểm độc đáo trên cơ thể mà không phải ai cũng có. 

1. Răng khôn 20% con người không có răng khôn, điều tưởng như bình thường ở tất cả mọi người. Con số này khác nhau tuỳ thuộc vào chủng tộc. Ví dụ, gần như 100% người bản địa Mexico không có răng khôn, trong khi đó, hầu hết những người thổ dân Tasmania có răng khôn.
1. Răng khôn
20% con người không có răng khôn, điều tưởng như bình thường ở tất cả mọi người. Con số này khác nhau tuỳ thuộc vào chủng tộc. Ví dụ, gần như 100% người bản địa Mexico không có răng khôn, trong khi đó, hầu hết những người thổ dân Tasmania có răng khôn.
2. Mắt xanh  Mắt xanh được cho là quyết định bởi gene HERC2, gene dẫn đến sự giảm melanin trong lòng đen của mắt. Chỉ 8% dân số thể giới có mắt xanh.
2. Mắt xanh
Mắt xanh được cho là quyết định bởi gene HERC2, gene dẫn đến sự giảm melanin trong lòng đen của mắt. Chỉ 8% dân số thể giới có mắt xanh.
3. Ngón chân của Morton  Ngón chân của Morton là để chỉ những bàn chân có ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái đầu (ngón chân to). Nó là một biến thể phổ biến nhìn thấy trong 10% đến 20% dân số.
3. Ngón chân của Morton
Ngón chân của Morton là để chỉ những bàn chân có ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái đầu (ngón chân to). Nó là một biến thể có trong 10% đến 20% dân số.
4. Tóc xoáy ngược Chỉ có 8,4 % con người có khoáy tóc ngược chiều kim đồng hồ. Những người nằm trong 10 % dân số thuận tay trái thì khả năng có xoáy tóc ngược là 45%.
4. Tóc xoáy ngược
Chỉ có 8,4% con người có khoáy tóc ngược chiều kim đồng hồ. Những người nằm trong 10 % dân số thuận tay trái thì khả năng có xoáy tóc ngược là 45%.
5. Vân tay  5 % dân số thế giới có vân tay dạng vòm (65 % thường có vân tay dạng vân xoáy, 35 % có vân tay dạng tròn).
5. Vân tay vòm
5% dân số thế giới có vân tay dạng vòm (65% thường có vân tay dạng vân xoáy, 35% có vân tay dạng tròn).
6. Tóc đỏ Tóc đỏ rất hiếm và số người có tóc đỏ chỉ chiếm 1-2% dân số hành tinh. Màu tóc này là do đột biến gen.
6. Tóc đỏ
Tóc đỏ rất hiếm và số người có tóc đỏ chỉ chiếm 1-2% dân số hành tinh. Màu tóc này là do đột biến gen.
7. Dấu X ở đường chỉ tay  Các đường chỉ tay tạo thành chữ X ở cả hai tay rất hiếm, và đây được cho là dấu hiệu của một cá tính mạnh mẽ. Chỉ 3 % dân số có đặc điểm này.
7. Dấu X ở đường chỉ tay
Các đường chỉ tay tạo thành chữ X ở cả hai tay rất hiếm, và đây được cho là dấu hiệu của một cá tính mạnh mẽ. Chỉ 3% dân số có đặc điểm này. 
8. Tóc xoăn Chỉ 11% dân số thế giới có mái tóc xoăn tự nhiên.
8. Tóc xoăn
Chỉ 11% dân số thế giới có mái tóc xoăn tự nhiên.
9. Chỉ có 1 đường chỉ tay 1,5 % dân số chỉ có một đường chỉ tay, thường là ở nam giới. Đặc điểm này thường có do di truyền.
9. Chỉ có 1 đường chỉ tay
1,5 % dân số chỉ có một đường chỉ tay, thường là ở nam giới. Đặc điểm này thường có do di truyền.

Photo

Lên top