Xưởng may đặc biệt bên dòng Gianh

Chị Luyện hướng dẫn cho Hương - người khuyết tật cách may một bộ phận của chiếc áo khoác. Ảnh: Hàn Nguyên.
Chị Luyện hướng dẫn cho Hương - người khuyết tật cách may một bộ phận của chiếc áo khoác. Ảnh: Hàn Nguyên.
Chị Luyện hướng dẫn cho Hương - người khuyết tật cách may một bộ phận của chiếc áo khoác. Ảnh: Hàn Nguyên.
Lên top