Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng: “Thần dược” ở khắp nơi, cơ quan chức năng ở đâu? (Kỳ cuối)

Những sản phẩm đang được bán ra bởi Trí Tâm núp dưới bóng "thần dược".
Những sản phẩm đang được bán ra bởi Trí Tâm núp dưới bóng "thần dược".
Những sản phẩm đang được bán ra bởi Trí Tâm núp dưới bóng "thần dược".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top