Vượt lũ đến trường

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân, huyện Quan Hoá (Thanh Hoá ) đến trường. Ảnh: QUÁCH DU
Học sinh Trường THCS Thanh Xuân, huyện Quan Hoá (Thanh Hoá ) đến trường. Ảnh: QUÁCH DU