“Vương quốc” nghiến khổng lồ cuối cùng bị tàn phá

Mỗi cây nghiến là một bảo tàng thiên nhiên kiên cường trên núi đá.
Mỗi cây nghiến là một bảo tàng thiên nhiên kiên cường trên núi đá.