Người Việt, đừng tự đầu độc! (kỳ 7)

Vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai

Bể nuôi lươn bằng “công nghệ” thuốc tránh thai của ông TND (Hưng Nguyên).
Bể nuôi lươn bằng “công nghệ” thuốc tránh thai của ông TND (Hưng Nguyên).
Bể nuôi lươn bằng “công nghệ” thuốc tránh thai của ông TND (Hưng Nguyên).
Lên top