Virus Zika: Nỗi lo từ các khu nhà trọ của công nhân

Khu nhà trọ công nhân ở ẩm thấm, không đảm bảo vệ sinh môi trường rất dễ phát sinh muỗi truyền bệnh. Ảnh: LÊ TUYẾT
Khu nhà trọ công nhân ở ẩm thấm, không đảm bảo vệ sinh môi trường rất dễ phát sinh muỗi truyền bệnh. Ảnh: LÊ TUYẾT