Viết tiếp huyền thoại Mường Ham

Một góc bản Mường Ham, xã Châu Cường (Qùy Hợp). Ảnh: Công Kiên
Một góc bản Mường Ham, xã Châu Cường (Qùy Hợp). Ảnh: Công Kiên
Một góc bản Mường Ham, xã Châu Cường (Qùy Hợp). Ảnh: Công Kiên
Lên top