Vị Xuyên - nước mắt và những khoảng lặng vô hình

Cựu chiến binh Lưu Thành Trì trước phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Giang Thùy Linh
Cựu chiến binh Lưu Thành Trì trước phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Giang Thùy Linh
Cựu chiến binh Lưu Thành Trì trước phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Giang Thùy Linh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top