Vị Xuyên, một dải quan san biên ải

Tháng 7 này, nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên luôn nghi ngút khói hương.
Tháng 7 này, nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên luôn nghi ngút khói hương.