Vì sao một đại kiện tướng lừng danh đột ngột “cởi giáp gác kiếm”?