Vay tiền tỉ, đóng tàu to để... nằm bờ

Không có lao động, không ít tàu phải cập bờ rồi nằm yên, dù vụ cá Nam đã khởi động. Ảnh: HƯNG THƠ
Không có lao động, không ít tàu phải cập bờ rồi nằm yên, dù vụ cá Nam đã khởi động. Ảnh: HƯNG THƠ
Không có lao động, không ít tàu phải cập bờ rồi nằm yên, dù vụ cá Nam đã khởi động. Ảnh: HƯNG THƠ