Vào lò mổ giải cứu chó

“Ngôi nhà hạnh phúc” của những chú chó cùng với sự chăm sóc, yêu thương của con người. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
“Ngôi nhà hạnh phúc” của những chú chó cùng với sự chăm sóc, yêu thương của con người. Ảnh: CHÂU TƯỜNG