Ủy ban Biên giới Quốc gia: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

Đồng chí Hồ Xuân Sơn - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao thăm và động viên các chiến sĩ tàu CSB 8003 Cảnh sát biển Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trở về.
Đồng chí Hồ Xuân Sơn - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao thăm và động viên các chiến sĩ tàu CSB 8003 Cảnh sát biển Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trở về.
Đồng chí Hồ Xuân Sơn - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao thăm và động viên các chiến sĩ tàu CSB 8003 Cảnh sát biển Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trở về.
Lên top