Ubein - cây cầu gỗ dài nhất thế giới

Toàn cảnh cầu Ubein.
Toàn cảnh cầu Ubein.