MƯA LŨ TẠI BẮC TRUNG BỘ:

Tường trình từ đập thủy điện Hố Hô

Thủy điện Hố Hô (thượng nguồn ở Hương Khê, Hà Tĩnh)  xả lũ bất ngờ với sức nước cực lớn.
Thủy điện Hố Hô (thượng nguồn ở Hương Khê, Hà Tĩnh) xả lũ bất ngờ với sức nước cực lớn.