Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Tuổi 20 bám đá Vị Xuyên

Tưởng nhớ những người chiến sĩ sư đoàn 356 đã ngã xuống trong trận đánh giành điểm cao 772, ngày 12.7.1984. Ảnh: G.H
Tưởng nhớ những người chiến sĩ sư đoàn 356 đã ngã xuống trong trận đánh giành điểm cao 772, ngày 12.7.1984. Ảnh: G.H