Tự “tê liệt”, những người giữ rừng mặc rừng bị tàn sát

Người dân dùng xe trâu vận chuyển gỗ lậu ra điểm tập kết. Ảnh: H.T-ĐK
Người dân dùng xe trâu vận chuyển gỗ lậu ra điểm tập kết. Ảnh: H.T-ĐK