Từ đầm lầy lên cao tốc

Hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng của công trình. Ảnh: CÔNG BẰNG
Hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng của công trình. Ảnh: CÔNG BẰNG
Hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng của công trình. Ảnh: CÔNG BẰNG
Lên top